Jūs esate vienoje gražiausių Druskininkų apžvalgos vietų.

Visais laikais žmonėms patiko nuo čia stebėti Nemuno vingį. Tarpukariu šią vietą ypač buvo pamėgęs maršalas J.Pilsudskis. Jis ištisas valandas sėdėdavo ir žiūrėdavo į Lietuvą kitame krante.

XIX a. istorikai romantikai teigė, kad šioje vietoje XIII a. buvo pastatyta gerai įtvirtinta medinė pilis, padėjusi lietuviams gintis nuo kryžiuočių antpuolių. Tai patvirtina ne tik užrašymai, bet ir Teodoro Narbuto kalno apačioje, prie Nemuno, 1826 m. rasti radiniai bei netoliese jo ištyrinėtas pilkapynas. Šiandien mes negalime patikrinti šių teiginių, nes kalnui gerokai pakenkė 1841 m. kovo 23 d. potvynis. Pratrūko Salotės ežeras ir vanduo išsiliejo į Ratnyčėlės upelį. Srovė išrovė daug medžių, sugriovė Ratnyčios miestelio sinagogą, 18 namų, o Druskininkuose - tiltus, nemažai vasarnamių, sugadino šaltinius, kai kuriuos įrengimus, o svarbiausia paplatino ir pagilino Ratnyčėlės vagą bei į Nemuną nuplovė didelę dalį pilies kalno.