Švendubrė, senas gatvinis kaimas, minimas nuo 1620 m.

Tokie kaimai pradėjo formuotis XVI a. Nedaug jų išliko per įvairias reformas. Čia dauguma paminklinių sodybų. Kaimas įsikūręs Raigardo slėnio šiauriniame pakraštyje. Pavadinimas vietinių žmonių kildinamas iš žodžių „šventoji dauba“. Archeologai čia rado viduriniojo akmens amžiaus stovyklos liekanų (9-5 tūkst. prieš Kr.). Per kaimo laukus ėjo kelias iš Pervalko į Merkinę ir Vilnių. XX a. pr. kaime veikė plytinė. Iš joje pagamintų plytų buvo statoma Druskininkų bažnyčia. Turistus traukia „Velnio akmuo“. Bioenergetikai teigia, kad Švendubrės akmuo skleidžia ypatingą energetinį spinduliavimą, nes guli ant skirtingų geotektoninių juostų susikirtimo žemės gelmėse. Lietuviai pagonys prie jo veikiausiai atlikinėjo religines apeigas. Gal nuo jų išlikę duobutės? Kentėjo akmuo - degino prie akmens laužus, kaitindavo jį, o paskui staigiai apipildavo vandeniu. Taip norėjo suskaldyti ir panaudoti pamatams. Bet atplyšo tik skeveldros.