Jūs esate prie Vytauto Kazimiero Jonyno galerijos.

Vasaromis atvykdavęs į kurortą dailininkas svajojo padovanoti miestui ir Lietuvai savo kūrinius. Vietos valdžios buvo nuspręsta V.K.Jonyno kūrybos pristatymui pastatyti galeriją. Ji atidaryta 1993 m. (architektas A.Kančas). Dailininkas galerijoje praleisdavo vasaras, bendraudavo su lankytojais, komentuodavo savo kūrybą. Menininkas – vienas žymiausių Išeivijos dailininkų. Mokėsi Kauno meno mokykloje, o nuo 1931 m. - Paryžiuje. Įgijo medžio raižinių ir knygos meno specialybę. 1944 m. apsigyveno Vokietijoje, Freiburge, čia įkūrė taikomosios dailės mokyklą. Nuo 1952 m. – JAV. V.K.Jonyno kūriniai puošia Lietuvos kankinių koplyčią Šv. Petro bazilikoje Vatikane, bažnyčias JAV. 1997 m. dailininkui suteiktas Druskininkų Garbės piliečio vardas.

Galerijoje pamatysite dailininko kūrybos darbus, foto ir video medžiagą, buvusią dailininko studiją, jo darbo įrankius.

 

Tel.: +37031355553